Regulamin Sklepu Internetowego

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO

MOTHERLOVE POLSKA

 

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Przedmiot sprzedaży.
 3. Ceny.
 4. Składanie zamówień w sklepie internetowym.
 5. Dostępne formy płatności.
 6. Dowody zakupu – rachunki i faktury.
 7. Realizacja zamówienia Kupującego.
 8. Warunki przesyłki, dostawa do klienta.
 9. Zwroty, reklamacje, wymiany produktów, możliwość rezygnacji z zakupu.
 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 11. Ochrona danych osobowych.
 12. Pozostałe informacje.

 

 1. Postanowienia ogólne.

Stroną dokonującą transakcji w Sklepie Internetowym MOTHERLOVE POLSKA, zwaną dalej Nabywcą, Kupującym lub Klientem może być osoba fizyczna, instytucja lub firma.

1.1. Właścicielem Sklepu Internetowego MOTHERLOVE POLSKA (znajdującego się pod domeną internetową:  www.pl.motherlove.eujest firma: Goya Trade Katarzyna Bandas, Wojciech Rosolik S.C. z siedzibą w: Bardo, 57-256 przy ul. Grunwaldzka 10/2  NIP: 887-181-26-27, REGON: 362838671.

Konto PL nr : 41 1140 2004 0000 3902 7595 0604

Tel . 663 172 162 / 791 084 602, email:  kontakt@pl.motherlove.eu

 

 1. Przedmiot sprzedaży.

2.1. Przedmiotem sprzedaży w Sklepie Internetowym MOTHERLOVE POLSKA są produkty zamieszczone na stronie internetowej: www.pl.motherlove.eu  w chwili składania przez Kupującego zamówienia.

 1. Ceny.

3.1. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego MOTHERLOVE POLSKA wyrażone są w walucie złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT.

3.2. W momencie zakupu towaru, ceną wiążącą jest cena produktu aktualna w momencie składania zamówienia. Wszelkie zmiany cen produktów po złożeniu zamówienia nie mają wpływu na warunki zawartej wcześniej transakcji.

3.3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest wybrana, ograniczona liczba towarów. Warunki jej realizacji określają osobne warunki, zawarte w Regulaminie Aktualnej Promocji.

 1. Składanie zamówień.

4.1. Zamówienia są realizowane tylko i wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polski. Zamówienia w Sklepie Internetowym MOTHERLOVE POLSKA można składać:

4.2. Online, wykorzystując stworzony specjalnie dla Państwa formularz zamówień, który dostępny jest na stronie internetowej sklepu, podając dokładne dane osobowe, adres dostawy oraz NIP  (gdy wymagana jest faktura VAT). Zamówienia  tą drogą można składać 24 godziny na dobę na stronie internetowej www.pl.motherlove.eu.

4.3. Pocztą e-mail na adres kontakt@pl.motherlove.eu 24h na dobę, podając nazwę oraz ilość towaru oraz dokładne dane osobowe, dane do wysyłki, ewentualnie NIP gdy wymagana jest faktura VAT. 

Dokładne dane osobowe powinny zawierać:

– imię i nazwisko Kupującego,

– adres Odbiorcy przesyłki,

– dokładne dane dotyczące nazwy produktu,

– dokładne dane dotyczące ilości sztuk zamawianego produktu,

– numer telefonu komórkowego i adres e-mail osoby kupującej.

4.4. Niewłaściwie wypełnione i niekompletne formularze mogą nie zostać zrealizowane. Wszelkie zdiagnozowane próby wyłudzenia towaru lub podejrzenie działania na szkodę firmy Goya Trade Katarzyna Bandas, Wojciech Rosolik S.C. poprzez podanie błędnych danych mogą być podstawą zawiadomienia organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.

 1. Dostępne formy płatności.

5 .1. Sklep Internetowy MOTHERLOVE POLSKA umożliwia kupującemu poniższe formy płatności:

– Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedającego.

mBank

Nr konta dla  PL nr: 41 1140 2004 0000 3902 7595 0604

– Płatność szybkim i bezpiecznym przelewem bankowym online poprzez serwis Przelewy24.

– Płatność za pomocą kart płatniczych za pośrednictwem platformy Przelewy24.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

5.2. Wybierając płatność za pośrednictwem  platformy Przelewy24 twoje pieniążki już w momencie płatności trafiają na nasze konto – to znacznie przyspiesza proces pakowania i wysyłki. Wybierając płatność przelewem tradycyjnym, płatności musisz dokonać samodzielnie, na Twoja wpłatę czekamy 7 dni od daty dokonania zakupu. Brak wpłaty w w/w terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z zakupów, a transakcja zostaje anulowana.

 1. Dowody zakupu – rachunki i faktury.

6.1. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu w formie paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

 1. Realizacja zamówienia Kupującego.

7.1. Wszystkie zamówienia internetowe złożone w Sklepie Internetowym MOTHERLOVE POLSKA zostają potwierdzone poprzez e-mail przez pracownika sklepu. W momencie potwierdzenia zakupu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a Sklepem Internetowym MOTHERLOVE POLSKA.

7.2. W uzasadnionych przypadkach Sklep Internetowy MOTHERLOVE POLSKA zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, zmiany sposobu płatności lub może wymagać przedpłaty.

7.3. Kupione przez Kupującego i dostarczone do niego towary będą szczelnie i bezpiecznie zapakowane i w momencie wysyłki posiadają aktualną datę przydatności do spożycia.

7.4. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów Sklep Internetowy MOTHERLOVE POLSKA zobowiązuje się do poinformowania o tym wcześniej Kupującego. W przypadku braku akceptacji nowej ceny ze strony Kupującego, zamówienie wybranego asortymentu nie zostanie zrealizowane.

7.5. Zamówienia realizowane są w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu Internetowego MOTHERLOVE POLSKA. Wysyłki paczek nie są  realizowane i dostarczane w soboty i niedziele oraz święta.

7.6. W przypadku braku kompletnych i wymaganych danych niezbędnych do realizacji zamówienia, nie będzie ono realizowane, a ewentualne dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych Sklepu Internetowego MOTHERLOVE POLSKA.

7.7. Sklep Internetowy MOTHERLOVE POLSKA zastrzega sobie prawo do wycofania w dowolnym momencie ze sprzedaży dowolnych produktów znajdujących się na stronie sklepu bez podawania przyczyny.

7.8. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 4 dni robocze, od momentu zaksięgowania wpłaty i zależy od tego czy zamówiony towar jest aktualnie w magazynie. W sytuacjach wyjątkowych, kiedy wysyłka określonych pozycji zamówienia nie jest możliwa w określonym terminie, składający zamówienie zostanie niezwłocznie o tym poinformowany drogą e-mailową.

7.9. W wyjątkowej sytuacji braku określonego towaru w magazynie, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji jego zamówienia.

7.10. Sklep Internetowy MOTHERLOVE POLSKA  na życzenie Kupującego wystawia fakturę VAT. Aby ją otrzymać należy zaznaczyć to w momencie składania zamówienia oraz podać dane niezbędne do wystawienia faktury i numer NIP.

 1. Warunki przesyłki, dostawa do klienta.

8.1. Dostawa towarów zamówionych w Sklepie Internetowym MOTHERLOVE POLSKA realizowana jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.2. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

8.3. Sklep Internetowy MOTHERLOVE POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawie wynikające z działalności firmy dostarczającej zamówienie.

8.4. Koszty przesyłki ponosi w pełni Kupujący.

8.5. Odbierając przesyłkę – Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Jeżeli opakowanie jest naruszone lub uszkodzone prosimy o nie odbieranie zamówienia. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności kuriera „Protokołu Reklamacji”.

8.6. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

8.7. Ewentualne reklamacje związane z brakiem jakiegoś produktu lub niezgodnością zawartości paczki z dokumentem sprzedaży będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy Kupujący sprawdzi zawartość paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej DPD. Nabywca ma zatem wręcz prawo a nawet dla swojego bezpieczeństwa obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w momencie jej otrzymania po pisemnym potwierdzeniu odbioru od kuriera.

8.8. Zakupione i dostarczone towary są szczelnie, bezpiecznie zapakowane i posiadają aktualną datę przydatności do użycia.

8.9. Do każdej przesyłki załączony jest paragon fiskalny lub wystawiona na życzenie faktura VAT stanowiące księgowe potwierdzenie zawarcia transakcji zakupu. Dokument taki obejmuje koszty zamówionych produktów i koszty przesyłki. W przypadku niezgodności danych widniejących na fakturze (dane osobowe, kwoty zakupu czy inne), prosimy o kontakt ze Sklepem Internetowym MOTHERLOVE POLSKA mailowo lub telefonicznie.

8.10. Potwierdzenie zamówienia przez kliknięcie przycisku „Potwierdź Zamówienie” skutkuje przesłaniem zamówienia do Sklepu Internetowego MOTHERLOVE POLSKA. Jest to moment, w którym Klient wiąże się ze sklepem umową kupna-sprzedaży. Obowiązkiem sklepu jest wydanie przesyłki, obowiązkiem firmy kurierskiej jest dostarczenie przesyłki, obowiązkiem Klienta jest odebranie przesyłki. W sytuacji nieodebrania przez Klienta prawidłowo dostarczonej paczki sklep będzie dochodził od Klienta rzeczywistych kosztów dostarczenia przesyłki, jej zwrotu oraz kosztów opracowania zamówienia i pakowania.

8.11. Jeśli zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane istnieje możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia. Należy wówczas skontaktować się pilnie ze Sklepem Internetowym MOTHERLOVE POLSKA (kontakt@pl.motherlove.eu).

 1. Zwroty, reklamacje, wymiany produktów, możliwość rezygnacji z zakupu.

Zwroty

9.1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Uprawnienie to jest ograniczone w czasie i przysługuje przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem zawiłym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi od dnia jej zawarcia. W powyższym przypadku Klient powinien:

  • wysłać informację mailową na adres kontakt@pl.motherlove.eu pisząc w tytule e-maila „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”, a w treści opisując czego dotyczy,
  • wypełnić i dołączyć do paczki wraz z produktami formularz odstąpienia od umowy, przesłany w odpowiedzi na e-mail „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”,
 • odesłać paczkę na adres sklepu: Goya Trade Katarzyna Bandas, Wojciech Rosolik S.C. z siedzibą w Bardzie, 57-256 przy ul. Grunwaldzkiej 10/2  – wskazać numer konta, na jaki ma nastąpić zwrot Państwa należności.

9.2. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym dowodem zakupu – paragonem fiskalnym, bądź fakturą sprzedaży oraz opisem przyczyny zwrotu towaru. Sklep Internetowy MOTHELOVE POLSKA gwarantuje zwrot kwoty równej wartości zakupionego towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.

9.3. Sklep Internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Oznacza to, że w przypadku, gdy otrzymamy przesyłkę, za którą będziemy musieli zapłacić przy odbiorze paczki – nie zostanie ona przez nas podjęta i wróci do Państwa jako zwrot.

Uwaga: Należy pamiętać, że w przypadku zwrotu produktu, koszty przesyłki zwrotnej wysyłanej do nas za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm Kurierskich, ponosi Klient.

Reklamacja

9.4. Każdy towar kupiony w naszym sklepie objęty jest gwarancją i może zostać wymieniony, jeśli posiada wady fabryczne lub został uszkodzony mechanicznie w trakcie przesyłki.

Prosimy, aby sprawdzali Państwo stan przesyłki przy jej odbiorze, zwracając uwagę, czy nie jest uszkodzona z zewnątrz. Jeżeli stwierdzą Państwo takie uszkodzenie, prosimy o zażądanie od kuriera sporządzenia odpowiedniego protokołu opisującego stan przesyłki i okoliczności powstania szkody.

W przypadku, gdy otrzymali Państwo produkt wadliwy bardzo prosimy o:

  • wysłanie informacji mailowej na adres kontakt@pl.motherlove.eu pisząc w tytule e-maila „REKLAMACJA”, a w treści opisując czego dotyczy, oczekując dalszych instrukcji,
  • zwrócenie towaru w stanie niezmienionym, w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu,
  • staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu,
 • dołączenie do zwracanego towaru dowodu zakupu – paragonu fiskalnego lub faktury zakupu.

Spełnienie powyższej prośby ułatwi nam rozpoznanie reklamacji i przyczyni się do skrócenia czasu Państwa oczekiwania na załatwienie sprawy.
O postępie procesu reklamacyjnego będą Państwo informowani drogą e-mailową. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to już możliwe (na przykład z powodu jego braku w magazynie), zaoferujemy Państwu do wyboru inne, dostępne w naszym sklepie produkty lub zwrócimy pieniądze w wybrany przez Państwa sposób. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia.

9.5. Koszt wysyłki, którą poniesie Klient wysyłając do nas przesyłkę reklamacyjną, zostanie zwrócony po otrzymaniu paczki i uznaniu reklamacji. Prosimy pamiętać, że nie przyjmujemy przesyłek nadanych za pobraniem. Oznacza to, że w przypadku, gdy otrzymamy przesyłkę, za którą będziemy musieli zapłacić przy odbiorze paczki – nie zostanie ona przez nas podjęta i wróci do Państwa jako zwrot.

 Wymiana

9.6. Sklep Internetowy MOTHERLOVE POLSKA umożliwia wymianę nieużywanego towaru na w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenie Klientowi zamówionego towaru. W takim przypadku Kupujący ponosi w pełni koszty przesyłek związanych z wymianą. W celu dokonania wymiany prosimy o zgłoszenie jej chęci wyłącznie na adres e-mail: kontakt@pl.motherlove.eu.

Sklep przyjmuje wyłącznie zwroty towaru nieużywanego, w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu wraz z dowodem zakupu – paragonem fiskalnym bądź fakturą VAT.

W przypadku, gdy chcą Państwo wymienić nieużywany towar, bardzo prosimy o:

  • wysłanie informacji mailowej na adres kontakt@pl.motherlove.eu pisząc w tytule e-maila „WYMIANA”, a w treści opisując czego dotyczy,
  • wypełnienie i dołączenie do paczki wraz z produktami formularza wymiany towaru, przesłanego do Państwa w odpowiedzi na e-mail pt. „WYMIANA”,
  • odesłanie paczki na adres sklepu: Goya Trade Katarzyna Bandas, Wojciech Rosolik S.C. z siedzibą w Bardzie, 57-256 przy ul. Grunwaldzkiej 10/2
  • zwrócenie towaru w stanie niezmienionym, w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu,
  • staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu,
 • dołączenie do wymienianego towaru dowodu zakupu – paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

9.7. Sklep Internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Oznacza to, że w przypadku, gdy otrzymamy przesyłkę, za którą będziemy musieli zapłacić przy odbiorze paczki – nie zostanie ona przez nas podjęta i wróci do Państwa jako zwrot. Wymianę realizujemy w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.

Uwaga: Należy pamiętać, że w przypadku wymiany produktu, koszty przesyłki zwrotnej wysyłanej do nas za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm Kurierskich, ponosi Klient.

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

10.1. Nabywca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Sprzedawcy

10.2. Szczegółowe informacje odnośnie zasad dostępu do procedur opisanych w ust. 1 dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – lista powyższych jest dostępna pod następującym adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

10.3. Dodatkowe informacje przydatne dla Nabywcy w celu skorzystania z możliwości objętych niniejszym tytułem są dostępne pod następującymi adresami: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 1. Ochrona danych osobowych.

11.1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.

11.2. Złożenie zamówienia poprzez Internet przez Kupującego skutkuje zawarciem z firmą Goya Trade Katarzyna Bandas, Wojciech Rosolik S.C. z siedzibą w Bardzie, 57-256 przy ul. Grunwaldzkiej 10/2  umowy na odległość oraz jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Goya Trade Katarzyna Bandas, Wojciech Rosolik S.C. z siedzibą w Bardzie, 57-256 przy ul. Grunwaldzkiej 10/2.

11.3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych firmy Goya Trade Katarzyna Bandas, Wojciech Rosolik S.C. są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Goya Trade Katarzyna Bandas, Wojciech Rosolik S.C. i nie będą udostępniane innym podmiotom poza osobami które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację danego zamówienia Nabywcy (np. firma kurierska). Klient ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania. Klient może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Przeczytaj pełny tekst Polityki Prywatności prowadzonej przez Goya Trade Katarzyna Bandas, Wojciech Rosolik S.C. z siedzibą w Bardzie, 57-256 przy ul. Grunwaldzkiej 10/2.

10.4. Dane osobowe Nabywców dokonujących płatności za pośrednictwem Przelewy24 za nabywane towary/produkty/usługi przekazywane są spółce DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jako administratorowi danych (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez DialCom24 Sp. z o.o. (Przelewy24)

11.5. Dane osobowe Nabywców dokonujących płatności za pośrednictwem kart płatniczych za nabywane towary/produkty/usługi przekazywane są spółce PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

11.6. Dane osobowe Nabywców, którzy dobrowolnie wyrażą zgodę na otrzymywanie Newslettera Motherlove, przetwarzane będą przez profesjonalne narzędzie do e-mail marketingu GetAll.pl, należące do TFB GROUP Sp.z o.o z siedzibą przy ul. Św. Filipa 23/4 w Krakowie (31-150), NIP: 6762474679, KRS: 0000499144.

11.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mają Państwo prawo do zażądania dostępu do Państwa danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu oraz możliwości ich aktualizacji, korekty, usunięcia lub zablokowania, a także  do zażądania, abyśmy zaprzestali dalszego wykorzystywania Państwa danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszych procedur ochrony prywatności lub niniejszej polityki prywatności, chęci skorzystania z Państwa praw wymienionych powyżej czy innych praw, które mogą Państwu przysługiwać w związku z danymi osobowymi lub jeśli mają Państwo inne pytania czy wnioski, prosimy o kontakt pod adresem e-mail kontakt@pl.motherlove.eu

11.8. Pomimo tego, że zawsze jesteśmy do Państwa usług, nie w każdym przypadku możemy usunąć dokumentację dotyczącą zeszłych kontaktów lub transakcji. Na przykład mamy obowiązek zachować dokumenty dotyczące Państwa poprzednich zakupów dla celów sprawozdawczości oraz zapewnienia zgodności.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale należy pamiętać, że odmowa ich podania oznacza, że niektóre towary i usługi będą dla Państwa niedostępne.

11.9. Firma Goya Trade Katarzyna Bandas, Wojciech Rosolik S.C. będzie przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będą one niezbędne w celu wykonania naszych obowiązków w ramach świadczenia Państwu usług sprzedaży oraz w celu zachowania zgodności z przepisami prawa.

 1. Dodatkowe informacje.

12.1. Oferta ważna jest tylko i wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

12.2. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sklepem Internetowym MOTHERLOVE POLSKA a Kupującym, lub w związku z nimi, będą przedmiotem wspólnej mediacji. Gdyby mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym. Natomiast poprzez sąd właściwy należy rozumieć sąd, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, sąd w którego okręgu znajduje się siedziba Sklepu Internetowego lub sąd miejsca wykonania umowy. Wybór zależy od powoda i charakteru roszczenia.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

12.4. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy www.pl.motherlove.eu są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

12.5. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z funkcjonowaniem oraz zawartością oferty na sklepie www.pl.motherlove.eu prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

12.6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 marca 2016r.

12.7. Sklep Internetowy MOTHERLOVE POLSKA  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.pl.motherlove.eu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.